.NET Framework på Windows Server 2008?

Fråga: Vilken version av .NET Framework kommer att följa med Windows Server 2008?

Svar: Windows Server 2008 kommer att skeppas med .NET Framework 2.0 SP1 och när applikations-server-rollen slås på så kommer .NET Framework 3.0 att installeras. .NET Framework 3.5 kommer att distribueras via Windows Update och vara en "optional" uppdatering.