OpenGL vs DirectX: Slaget är över

Har precis läst en mycket detaljerad och omfattande artikel om historiken bakom DirectX (eller kanske mer specifikt Direct3D) och OpenGL och även om framtidsvisionen för dessa arkitekturer. Den slutsats som skribenten drar är att "kriget är över", att Direct3D har passerat OpenGL både i tekniskt djup och funktionalitet såväl som i visioner och framtidsutsikt. Jag har i flera år stångats med en lite pirrande magkänsla över att inte ha lärt mig OpenGL också, inte för att jag är expert på Direct3D men nu kan jag åtminstone känna mig lite mer bekväm med de val jag gjort under resans gång.

En sak som jag också reflekterar över när jag läser den här artikeln är om det finns paralleller till hur .NET och Java har utvecklats under de senaste åren. .NET drivs fram som en teknik av ett företag men med intryck och inflytande från communityn som är med och påverkar eller åtminstone föreslår vägen framåt, samtidigt så har Java's framtid lagts i händerna på en standard-kommitte med flera aktörer inblandade i beslutet om vad som är nästa steg.

Jag undrar om det verkligen går att standardisera i ett område som grafik och multimedia där innovationstakten är så oerhört stor. Eller kanske lite mer specifikt, kan vi standardisera mjukvara för en bransch där hårdvaru-utvecklingen flyger fram i raketfart. Blir inte standardiseringen istället en möjlighet för företag som potentiellt inte orkar konkurrera att få lite andrum genom att framskynda en standard som innebär en "minsta gemensamma nämnare" som konkurrenter helt enkelt får lov att anpassa sig till?

Läs artikeln på TomsHardware!