PixelShader och Silverlight 3 artikeln uppdaterad

Jag har lyckats få till databindningen mellan två element i XAML utan att använda kod överhuvudtaget och har därför uppdaterat artikeln som publicerades för ett par dagar sedan.

I korthet går det ut på att istället för att databinda “från” effekten till slidern, så går jag från andra hållet och uppdaterar “slider”-kontrollen enligt följande:

<Slider x:Name="effectSlider" Minimum="0" Maximum="100" Grid.Row="0" Margin="15"
        Value="{Binding Waviness, Mode=TwoWay, ElementName=myEffect}"/>

Ganska häftigt, eller hur!