POCO i Entity Framework 4.0

För dig som redan insett styrkan och flexibiliteten med Entity Framework (eller andra objekt- till relations-mappnings-verktyg) bör verkligen ta och prova på hur EF kommer att se ut i nästa version (som för närvarande verkar bli version 4.0 och släppas i och med .NET Framework 4.0). Jag skrev för en tid sedan om några av förändringarna som baserats på återkoppling och diskussioner med communityn, men nu kan du alltså själv testa nyheterna i och med beta 1 av Visual Studio 2010 och .NET Framework 4.0.

Min artikel stämmer i stora drag fortfarande bortsett från att objektet ContextFactory<TContext> fortfarande inte är incheckat i koden vilket gör att vi istället behöver en mappningsstruktur med en .edmx-fil som hanterar kopplingen mot databasen, men våra entitets-klasser kan vara rena POCO-klasser. Det kommer att tillkomma en del funktionalitet inom kort, men nog ser det redan nu positivt ut?

Läs mer på ADO.NET bloggen, och varför inte testa själv?