Presentationer från Microsoft Live 2006 - WCF

Här är min andra presentation från Microsoft Live. Den introducerar Windows Communication Foundation och innehåller också några bra resurser.

WCF.zip