Prova på WinFX du också!

Har börjat försöka att fördjupa mig i den WinFX, ramverket och komponenterna i kommande version av Windows Vista, speciellt WPF, WCF och WWF och den här konfigurationen har jag bäst erfarenhet av:

Installationsanvisningar för "min" VPC
1. Skapade en Virtual PC image, med Windows Server 2003 Standard, IIS och Office 2003.
2. Installerade sedan Visual Studio 2005 Beta 2 med så mycket som möjligt påslaget från början.
3. Sedan har jag använt de skivor som vi fick utdelat på PDC och följt installationsanvisningarna, specifikt enligt följande:
4. Avinstallerat .NET Framework 2.0 Beta 2.
5. Installerat den ”specialversion” av .NET Framework 2.0 Beta 2 som finns med på skivorna.
6. Installerat WinFX Runtime Components.
7. Installerat WinFX SDK.
8. Installerat WinFX Visual Studio Extensions.
9. Installerat Windows Workflow Foundation.
10. Packat upp alla “samples” som finns i c:\program files\Microsoft SDKs\WinFX\samples\

Jag är väl medveten om att detta inte är den föreslagna vägen att installera ovanstående komponenter, speciellt ordningen av Visual Studio och WinFX Runtime, men det här har fungerat för mig.

Sedan har jag laborerat och testat mig fram på olika sätt, men jag har också hittat några bra sidor och whitepapers som jag varmt vill rekommendera:

WinFX
MSDN’s utvecklarportal för WinFX, bra startsida att utgå ifrån.

Windows Workflow Foundation
Sida där både aktiviteter och exempelkod publiceras, väl värt ett besök.
MSDN's sida om WWF Välskrivet whitepaper av David Chappell
Och Dino Esposito vill inte vara sämre han!
Ladda hem WWF Beta1 och prova själv.
Ladda sedan hem 12 laborationsuppgifter och du har lite att göra!

Windows Presentation Foundation – tidigare känt som Avalon
Startsidan på MSDN för WPF.
Bra introduktion till WPF och XAML
Programming Windows Presentation Foundation: ISBN: 0596101139 – Trevlig bok som är välskriven och mycket informativ, jag har visserligen bara läst hälften än ;)

Windows Communication Foundation - tidigare känt som Indigo
Informationssida om boken ”Programming Indigo” som jag har beställt men inte fått ännu, därför kan jag inte rekommendera den personligen, men den verkar intressant.
Trevlig informativt whitepaper om WCF
WinFX SDK dokumentationen om WCF ”online”