Referensapplikation för utveckling i Sverige?

Varför kommer jag inte på några idéer...

Jag har sedan en tid tillbaka försökt att komma på någon sorts lösning som skulle kunna använda som referensapplikation vid våra seminarier, workshops, laborationer osv. Det skulle bland annat underlätta mycket för oss och er om vi hade en publik applikation som är designad korrekt i arkitekturen, har ett väldefinerat och normaliserat databasscheam, en flerskiktat struktur, med separata användargränssnitt för olika typer av klienter...

Tänk dig själv att innan ett seminarie eller roadshow ha möjligheten att ladda hem denna applikation och gå igenom strukturen och koden för att sedan under seminariet få förslag på förändringar baserat på ämnet, till exempel att utveckla en mobil-klient till applikationen eller förändra mellanskiktet till att använda Workflow Foundation för flöden osv...

Problemet är att jag inte kommer på hur lösningen ska se ut, därför ställer jag nu frågan lite öppet och undrar om du har något bra förslag på vad vi borde göra här...

Min vision är att ha en lösning som är så pass generell så att den samtidigt kan förändras och finnas i flera versioner men ändå passa oss på den Svenska utvecklarmarknaden.

Förslag???