Silverlight 2 lanserat

Silverlight 2 har precis släppts och det  börjar synas en del i press och media. Med hjälp av Silverlight kan utvecklare med hjälp av VB, C#, JavaScript, IronPython och IronRuby bygga applikationer med en stor uppsättning funktioner som efterlängtas och efterfrågats sedan version 1.

  • WPF UI Framework – Silverlight 2 innehåller ett ramverk som gör det enklare att bygga rika webbapplikationer. Den här versionen är en delmängd av det stora WPF-ramverket som är en del av .NET Framework på klienten.
  • Rika kontroller – inkluderat i den här versionen av Silverlight följer flertalet kontroller, t.ex. TextBox, CheckBox, Grid, StackPanel, Slider, Calendar, DatePicker, DataGrid, ListBox och en del del mer.
  • Nätverksstöd – med Silverlight 2 följer stöd för REST, WS*/SOAP, POX, RSS och vanlig HTTP-trafik. Det finns också stöd för åtkomst mellan domäner vilket gör det möjligt att hämta och propagera data från resurser på webben.
  • Basklasser – i ramverket finns också funktionalitet som samlingar, IO, generics (så klart), trådhantering, XML, lokal lagring och massvis med annat. Det går till och med att blanda JavaScript och .NET kod i samma applikation för att underlätta utveckling av specifika uppgifter (som exempelvis påverkan av HTML DOM med JavaScript. Även LINQ finns med i ramverket, både för samlingar och XML. Kort sagt så är det en nedbantad kompatibel version av .NET Framework 3.5.
  • Media, media, media – i och med att Silverlight 1 primärt var en media-distributions-release (ledsen för ett ihopplock av ord) så finns naturligtvis funktionaliteten kvar i version 2 och har fått en del avsevärda förbättringar, som exempelvis möjligheten att “streama” media och förändra “bitrate” under tiden, baserat på nätverksförbindelsen och eventuella förändringar. Även integration och monitorering av annonser finns inbyggt.

Vill du lära dig mer så följer här en uppsättning länkar:

www.silverlight.net – portalen där allt finns samlat
http://weblogs.asp.net/scottgu – Scott Guthrie har en massa information om Silverlight
http://www.eclipse4sl.org/ – ett projekt som pågår för närvarande för att möjliggöra utveckling av Silverlight i Eclipse

Vad som också annonserats under dagen är att Microsoft har släppt Silverlight XAML och dess schema under Open Specification Promise (OSP) vilket gör det möjligt för vem som helst att skapa produkter som läser och skriver XAML för Silverlight.

“The future is bright, thanks to Silverlight”