Singularity, inte nästa Windows redan idag, eller?

Några som jag träffat under våren (speciellt MCT'er, alltså Microsoft Certified Trainers) har redan hört talas om Singularity och vad som ligger bakom projektet, men nu finns det tillgängligt att ladda hem för alla intresserade.

Singularity är ett forskningsprojekt där en ny arkitektur för ett operativsystem är skapat för att möjliggöra robustare, säkrare och potentiellt ännu mer högpresterande operativsystem och applikationer i framtiden. Det är inte sagt att detta ska vara en del av nästa version av Windows, men det kan fortfarande vara intressant att ladda hem i källkod och kompileringsstöd för att själv analysera och undersöka. Singularity är också byggt till 90% i Sing# som är tillägg till C# och i majoriteten alltså baserad på hanterad kod, bara det anser jag är oerhört intressant och värt att notera! Och att Singularity också kan dra nytta av grafikkortens GPU är klart imponerande...

Som flera gånger på senare tid så finns källkoden publicerad på CodePlex och där finns också diskussionsgrupper och mer information.

Jag ser verkligen fram emot att få grotta lite i detta och förbereda lite presentationer...

Singularity kan du ladda hem här!
Forskningsprojektet bakom Singularity har också en hemsida!
Och vill du läsa en inledande artikel så fann jag denna klart inspirerande!