Skulle online-seminarier vara intressant?

Vi försöker kontinuerligt att nå fler och fler utvecklare för att bidra med kompetensutveckling på vår plattform och teknik. Eftersom vi inte alltid har möjligheten att åka till alla de orter där utvecklare finns representerade undrar jag nu om kontinuerliga "online"-seminarer, alltså med presentatör, demonstrationer och interaktivitet vore intressant?

Jag tycker själv att ansikte mot ansikte möten är absolut bäst, och det är inte något som vi kommer att sluta med, utan det här skulle istället kunna vara ett komplement för er som inte har möjlighet att komma till de orter som vi besöker, alternativt inte har tid vid just det tillfället som vi är där. Dessa online-seminarier skulle också kunna spelas in och visas i efterhand.

Följdfråga, vilken tid skulle vara bäst att leverera dessa på? Jag hade naturligtvis önskat att kontorstid vore bäst, men jag vet också att många utvecklare har hårda tidskrav och utmaningar vilket kanske gör att kvällstid är mer passande.

Vad tycker du?