Slutlig agenda för DevDays 2006

 

Så här kommer den slutliga agendan att se ut. Vi har lagt ned mycket möda på att pussla ihop så att alla deltagare får möjlighet att gå på det som just intresserar dem.

Det här är alltså ordningen som vi kommer att följa:

”Ur arkitektens synvinkel” – arkitekturspåret

 1. Vad är arkitektur idag och hur kan det se ut 2010? – Daniel Akenine, Microsoft
 2. Enterprise Library 2.0 – John Leijonhufvud, Jönsson & Lepp
 3. Modellering och Software Factories – Daniel Akenine, Microsoft
 4. Web Services Factory – Magnus Juvas, Jönsson & Lepp
 5. Microsoft Services Business Architecture, mer känd som ”Motion” – Allan Knudsen, Microsoft
 6. Microsoft Solution Framework 4.0 – Per-Erik Padron, Jönsson & Lepp

”Tid för säkerhet” – säkerhetsspåret

 1. Auktorisering i .NET Framework – Sergio Molero, TrueSec
 2. Windows Cardspace – Johan Lindfors, Microsoft
 3. Hotbildsmodellering och "Secure Development Lifecycle" – Sergio Molero, TrueSec
 4. Ajax och säkerhet – Sergio Molero, TrueSec
 5. ”Injecting SQL”, attacker mot dina interna applikationer – Sergio Molero, TrueSec
 6. ”Cross Site Scripting”, attacker mot dina applikationers användare – Sergio Molero, TrueSec

”Med rätt att programmera” – utvecklarspåret

 1. Expression Web för utvecklare – Olov Rydsäter och Behrang Masoumi, Microsoft
 2. Microsoft Ajax Library – Tobias Fjälling, Cornerstone
 3. Migrering från ASP till ASP.NET 2.0 – Per Ahlberg, Microsoft
 4. Migrering från ASP.NET 1.X till ASP.NET 2.0 – Joshua Anthony, Cornerstone
 5. Djupdykning i databindningsmodellen – Marcus Widerberg, Cornerstone
 6. ASP.NET 2.0 Provider-modellen – Eric Quist, Cornerstone

“Användargränssnitt räcker inte till” – användargränssnitt-spåret

 1. Formgivning som fungerar – Lina Jelbring, NMW
 2. Användarcentrerad utveckling = Agile? – Mijo Balic och George Bolsch, InUse
 3. Ajax och användbarhet – Jost Werdenhoff, InUse
 4. Hur du ”krocktestar” ett IT-system – Lina Holmgren, InUse
 5. Expression Web för dig som kan Dreamweaver – Olov Rydsäter och Behrang Masoumi, Microsoft
 6. Introduktion till Expression Suite – Johan Lindfors, Microsoft