Snippet för att skapa manifest för UAC.

För dig som har varit på ISV Community Day den här veckan och lyssnat på mig när jag pratat om UAC (User Account Control) så kan jag här bjuda på en snippet för Visual Studio 2005 som förenklar skapandet av det manifest som kan användas för att markera att en applikation kräver upphöjda rättigheter i Windows Vista. Snippeten är relativt enkel och det finns en del områden som jag skulle kunna tänka mig att vidareutveckla den runt (som processorarkitektur, versionsnummer osv).

Jag skulle också ha önskat att det fanns en "statisk" enumerationsfunktion för snippets som gjorde att det även i XML bara gick att välja från en statisk lista vilka alternativ som ett element kan ha, tyvärr så finns det idag bara tre snippet funktioner och det går inte i Visual Studio 2005 heller att implementera egna metoder (det är något som planeras för kommande versioner).

Berätta gärna om dina erfarenheter av UAC.

Manifest.snippet