SQL Data Services, en relationsdatabas i molnet!

Äntligen är informationen publik, det som så många har efterfrågat och som nu också annonserats:

SQL Data Services kommer att exponera en relations-struktur via TDS (Tabular Data Stream) istället för den tidigare annonserade ACE-strukturen. Det innebär att vi har stöd för tabeller, lagrade procedurer, triggers, vyer, index, ADO.NET, ODBC och en del annat som inte riktigt har publicerats publikt ännu. Naturligtvis med trevliga kopplingar till Visual Studio, inte hade du väl förväntat dig något annat? :)

Fortfarande kan du använda dig av REST med hjälp av ramverket ADO.NET Data Services men den ACE-baserade strukturen kommer att primärt behållas på Windows Azure Storage.

Läs mer här!