Tips för returvärden från metoder - Fredrik Normén

Fredrik Normén som är MVP för sina insatser runt ASP.NET tar i ett mycket bra blogginlägg upp några rekommendationer för hur vi bör returnera objekt och samlingar från metoder.

Ska vi returnera null eller alltid tomma instanser?

Avoid returning "null" and use the Null Object pattern? - Fredrik Normén