Utveckla lösningar för och med IE8

Om du vill testa på att utnyttja förmågorna och nyheterna i Internet Explorer 8 så vill jag varmt rekommendera de virtuella laborationerna som finns tillgänliga från MSDN.

image I en virtuell miljö som syns ovan kan du utan att behöva installera några speciella produkter (annat än en ActiveX kontroll för Remote Desktop Protocol), testa både funktioner och tekniker i följande laborationer:

För utvecklare:
MSDN Virtual Lab: Building Web Slices with Internet Explorer 8
http://go.microsoft.com/?linkid=9655888

MSDN Virtual Lab: Preparing for Internet Explorer 8- Application Compatibility
http://go.microsoft.com/?linkid=9655889

MSDN Virtual Lab: Using Accelerators and Web Slices in the Enterprise with Internet Explorer 8
http://go.microsoft.com/?linkid=9655890

MSDN Virtual Lab Creating Accelerators In Internet Explorer 8
http://go.microsoft.com/?linkid=9655406

MSDN Virtual Lab Internet Explorer 8 - Debugging and Application Compatibility
http://go.microsoft.com/?linkid=9655407

MSDN Virtual Lab Internet Explorer 8 Improved Programmability
http://go.microsoft.com/?linkid=9655408

MSDN Virtual Lab Using New AJAX Enhanced Layout Standards Support with Internet Explorer 8
http://go.microsoft.com/?linkid=9655409

För administratörer och tekniker
TechNet Virtual Lab: Preparing for Internet Explorer 8- Application Compatibility
http://go.microsoft.com/?linkid=9655908

TechNet Virtual Lab: Using Accelerators and Web Slices in the Enterprise with Internet Explorer 8
http://go.microsoft.com/?linkid=9655909

Håll till godo!