Vad har jag på min dator?

Jag får ofta frågan vad jag har installerat på min dator, vilka versioner av produkter som jag kör och var dessa kan hittas. Jag installerar om min dator kanske var annan månad, inte för att det krävs, utan för att på så sätt verkligen kunna börja med nya saker från början. Därför har jag som ambition att dela med mig av min egen konfiguration om det är så att just du vill prova på dessa saker.

Observera dock att jag inte vill/kan/får rekommendera dig att köra beta-versioner på en produktionsmaskin utan istället eventuellt i en virtuell sådan.

Just nu har jag tre partitioner på min dator, en för Windows XP, en för Windows Vista och den sista för delad data, det är en konfiguration som jag gillar och tycker passar mig, jag använder också en extern Maxtor-disk via USB 2.0 för att slippa ha stora virtuella hårddiskfiler på den lokala datorn.

Jag kör officiella versioner av Windows XP med Service Pack 2, Office 2003, Visual Studio .NET 2003, SQL Server 2005 (både Standard och SQL Express) samt Visual Studio 2005 Team Suite. Dessa får du lättast tillgång till via MSDN prenumerationer som du kan införskaffa hos någon av våra svenska återförsäljare.

Jag har installerat några av versionerna av Visual Studio 2005 Express också, dem kan du hitta och ladda ned gratis på:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/

Sedan kör jag en hel del olika beta-versioner och det senaste installerade (över natten) är Januari CTP'n av WinFX runtime som du kan hitta på:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61DD9CA7-1668-42E4-BD37-03716DD83E53&displaylang=en

Jag har också installerat januari CTP'n av Windows SDK från:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=64750EEF-D4A7-4CC8-92F2-9A201268A231&displaylang=en

För januari CTP'n finns också tillägg till Visual Studio för XAML-utveckling av WinForms:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5A0AE4CD-DC79-4B12-8A05-B6195F89FFA2&displaylang=en

Jag har också installerat januari CTP tilläggen för Windows Workflow som finns på:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A2151993-991D-4F58-A707-5883FF4C1DC2&displaylang=en

För att bibehålla mitt intresse i spelutveckling har jag självklart installerat DirectX SDK (December 2005) som du kan hitta på:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7D29004E-7A8D-4F0A-B199-6A740D8F27BB&displaylang=en

Jag har också installerat WSE (Microsoft Web Services Enhancements) 3.0 från:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=018a09fd-3a74-43c5-8ec1-8d789091255d&displaylang=en

Jag har både Windows Mobile 5.0 Smartphone och PocketPC SDK installerat från:
http://msdn.microsoft.com/mobility/downloads/sdks/default.aspx

Jag använder oftast Virtual PC men ibland även Virtual Server och de kan du hitta test versioner av på:
http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx och
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/default.mspx

Sedan kör jag den senaste beta-versionen av MSN 8.0, Skype, Microsoft Digital Image Suite 2006, Milkshape 3D, Xbox 360 SDK och Halo Zero :)

Och jag använder Internet Explorer och MSN Search, tro inget annat :)