Vad vill du bli bättre på?

Snart byter Microsoft räkenskapsår och det innebär planering av budget och fokusområden för de kommande 12 månaderna. Jag skulle tycka att det vore trist att gå in i en sådan process utan att ha fått ge dig som läsare av min lilla blogg möjligheten att påverka vad du tycker att vi bör fokusera på de kommande 12-18 månaderna. Jag har naturligtvis en hel del idéer men vill inte ge för många tips utan istället efterlysa spontana och konstruktiva förslag från dig.

Betrakta detta som lite av ett upprop och en chans att påverka!