Vem litar du blint på, dig själv, någon annan?

Har du någon person som du litar blint på, som du skulle följa vad han eller hon än sa?

Eller följer du en massa av människor som verkar veta hur en slipsten ska dras eller vart skåpet ska stå?

Eller är du en sådan person som alltid vill skapa dig en egen uppfattning för att verkligen kunna väga för- mot nackdelar innan beslut tas vilken väg du ska välja?

Jag tror att det säkert finns tillfällen där den ena “ståndpunkten“ är enklare att gå efter än det andra. Har du till exempel tillräckligt med tid för att sätta dig in i den allra senaste tekniken, hela tiden, för att själv kunna bestämma om det är teknik X eller teknik Y som är rätt för dig att använda. Eller har du så oerhört mycket redan nu att lägga din tid på, att rekommendationer uppskattas och kanske till och med förväntas att levereras från marknaden.

Själv har jag några personer i mitt liv som jag lyssnar betydligt mer på än andra, kanske till och med mer än på mig själv i vissa avseenden, helt enkelt baserat på att jag känner att dessa personer har betydligt mer erfarenhet och kompetens att göra kvalitativa val än vad jag har, och jag är helt bekväm med det.

Men oftast vill jag själv testa mig fram för att verkligen kunna övertyga mig om att det ena är bättre än det andra, det gör också att jag spenderar en hel del tid på att testa ny teknik, labba, koda, läsa och helt enkelt fundera över hur det aktuella ämnet kan användas och nyttjas i förhållande till andra alternativ.

Det som jag som evangelist sedan kan anse vara mitt uppdrag är att berätta “VAD”, “VARFÖR” och “NÄR” en viss teknik kan och bör användas, men vad jag däremot dessvärre inte riktigt har tid med är att förklara alla detaljer i “HUR” det verkligen ska gå till. Det lämnar jag också gärna över till de som är experter i områdena, till exempel bland våra svenska kursföretag eller partners finns massvis med spetskompetens som både arbetar praktiskt med teknikerna och har betydligt längre erfarenhet.

Men om du ändå lyssnar på vad jag har att tycka och tänka så är det här några av mina absoluta rekommendationer på områden som jag anser att alla utvecklare på Microsofts plattform ska snegla på och omedelbart (“NU”) ska anamma:

Windows Communication Foundation (“VAD”) eftersom det är den gemensamma programmeringsmodellen för all distribuerad kommunikation på Microsofts plattform och integreras i varenda produkt som jag känner till framöver, fortsätt alltså inte med ASMX, utan ta steget nu!

Deklarativ programmering, med exempelvis XAML (“VAD”) för WPF och/eller Silverlight, eller Workflow Foundation för affärsprocesser. Med hjälp av den tekniken kan du höja abstraktionsnivån och låta ramverket och plattformen göra det mest banala åt dig (“VARFÖR”).

Om du ända skriver kod: Parallellism (“VAD”). Det går så oerhört fort med hårdvara idag och allt fler kärnor och processorer finns på datorerna som säljs och installeras, så om din applikation är enkeltrådad så kommer du att ha utmaningar med att förklara varför datorn inte används fullt ut (“VARFÖR”). Det gäller inte bara multitrådat utan precis lika viktigt är asynkron programmering och meddelandebaserad arkitektur.

Är det här ett bra inlägg, håller du med eller vill du skapa dig din egen uppfattning?