Vill du få en första titt på WCF och WF i .NET 4.0

Alan Smith är en av Sveriges primära tekniker på BizTalk och det som kallas Connected Systems. Han driver bland annat en webbsida som går under namnet BloggersGuides.net som innehåller en del intressanta artiklar och webcasts. En av de senare artiklarna handlar om nyheterna i .NET Framework 4.0, och då speciellt WCF och WF, men också en del om “Oslo” och “Dublin”. Alan länkar också till en VPC som du själv kan ladda hem för att prova teknikerna i en skyddad miljö.

Läs artikeln och ladda hem materialet!