Virtuell seminarieserie om Silverlight

Robert Folkessson och jag kommer tillsammans att under fyra dagar den närmaste tiden genomföra en virtuell seminarieserie om Silverlight med hjälp av Live Meeting. För att delta på seminariena behöver du installera Live Meeting vilket du kan göra härifrån! När mötet sedan ska till att börja så klickar du på länken nedan för att vara med på respektive seminarie!

Så här ser den föreslagna agendan ut, hör av dig om det är något som du vill se mer eller mindre av!

Fredag den 15:e maj, klockan 14-15 – klicka här för att vara med!
Introduktion till Silverlight. Vad är Silverlight och hur fungerar en Silverlight-applikation, vad är XAML för något och vilka verktyg finns tillgängliga.

Fredag den 29:e maj, klockan 14-15 – klicka här för att vara med!
Mediastödet i Silverlight. Hur bygger du mediaupplevelser i Silverlight, vilka format stöds, hur fungerar DRM, vad är Smooth Streaming.

Fredag den 5:e juni, klockan 14-15 – klicka här för att vara med!
Datahantering i Silverlight, vilka olika möjligheter finns att anropa webbtjänster, säkerhet och XDomain, hur kan du uttnyttja .NET RIA Services

Onsdagen den 17:e juni, klockan 14-15 – klicka här för att vara med!
Nyheter i Silverlight 3 – GPU acceleration, Perspective transform 3D, Out-of-browser, bättre styling