Visual Studio 2005 Team System för partners!

I och med lanseringen av Visual Studio 2005 i november så kommer det att medföra förändringar när det gäller MSDN och Visual Studio för de företag som är Certified Partner till Microsoft. Detta medför att:

  • Ni som är Microsoft Gold Certified Partner får idag 10 licenser av MSDN Universal. Dessa kommer att omvandlas till 10 stycken Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers med MSDN Premium Subscription
  • Ni som är Microsoft Certified Partner får idag 5 licenser av MSDN Universal. Dessa kommer att omvandlas till 5 stycken Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition med MSDN Premium Subscription.
  • Ni som är Microsoft Certified Partner och medlemmar i ISV/Software Solution Competency får idag 10 licenser av MSDN Universal Subscription. Dessa kommer att omvandlas till 5 stycken Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers med MSDN Premium Subscription samt 5 stycken Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition med MSDN Premium Subscription.
  • Ni som är Microsoft Certified Partner och blir medlem i Custom Development Solutions Competency kommer att få 10 licenser av Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers med MSDN Premium Subscription samt 5 stycken Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition med MSDN Premium Subscription.