Visual Studio 2010 och .NET Framework 4.0

Föga förvånande så kommer nästa version av Visual Studio alltså att ha versionen 2010 (jag tycker visserligen att MMX hade varit coolare) och att .NET Frameworks nästa version blir 4.0. Fokusområdena för de kommande versionerna är:

Democratizing Application Lifecycle Management

Detta innebär att visionen för Visual Studio Team System och ALM blir större och målet är att ett projekts alla roller ska täckas upp för att underlätta åtkomsten till information och resurser.

Enabling emerging trends

Här handlar det om att se till att ha stöd för utveckling mot och med den senaste funktionaliteten i dagens och morgondagens plattformar, alltså en flexibel miljö med möjigheter till vidareutveckling och tillägg.

Inspiring developer delight

Bättre produktivitet, kvalitet och göra det helt enkelt roligare att utveckla applikationer med Visual Studio.

Riding the next generation platform wave

Vi har precis lanserat Windows Server 2008, SQL Server 2008 och en hel del andra applikationer och plattformar. Visual Studio 2010 kommer naturligtvis ha stöd för dessa, men också nästa generation av dessa och kringliggande tekniker.

Breakthrough Departmental Applications

Visual Studio 2010 och .NET Framework 4.0 ska ha stöd för att utveckla applikationer av olika storlekar och komplexitetsnivåer. Allt från enklare lokala klienter till SOA-lösningar.

Det finns också en hel del annonseringar runt Visual Studio Team System, så jag vill varmt rekommendera att du läser mer på msdn.microsoft.com!