Visual Studio Code Name "Orcas" Express Editions

Hittade till och med att vi publicerat förhandsgranskningar av Express-verktygen för nedladdning, observera att J# inte kommer att komma i någon ny version! 

Länk till Visual Studio Code Name "Orcas" Express Editions