Web Service Software Factory

För arkitekter/utvecklare som vill bygga korrekta implementationer och lösningar baserade på riktlinjer och mönster så finns nu "Web Service Software Factory - WCF Release" som alltså är tillägg till Visual Studio 2005.

Några av utmaningarna som möts i denna teknik är:

Designen av WCF och ASMX interface för meddelanden och tjänster.

Konstruktionen av "Service Contracts" från befintliga WSDL- och XSD-filer.

Felhantering!

Hur vi designar "Business Entities" i domänmodellen. 

Översättningen av meddelanden till och från "Business Entities".

Design, implementation och anrop av DAL.

Validering av olika aspekter i tjänsten med hjälp av kod-analys. 

Använda meddelandebaserad säkerhet på WCF-tjänster.

Planering för migrering till WCF.

Validering av meddelanden.

Verkar det intressant?

Länk till Web Service Software Factory