Windows Azure Services – tjänster i molnet

Ett operativsystem i all sin ära, men en lösning består av så mycket mer än bara det som operativsystem bidrar med. Det är också därför som vi i och med Windows Azure annonseringen passade på att annonsera Windows Azure Services som är en uppsättning tjänster helt riktade mot utvecklare som vill bygga lösningar och slippa drift av hårdvara för dessa tjänster. Det som är lite speciellt med denna uppsättning tjänster är att trots att de installeras och exekveras på Windows Azure så kan vi dra nytta av dem även i lokala applikationer tack vara de publika API:er som exponeras i form av SOAP- eller REST-baserade protokoll. Följande är de tjänster som idag är annonserade:

.NET Services

.NET Services hette i tidigare versioner BizTalk Services och jag vill nog påstå att .NET Services är ett bättre namn. .NET Services innefattar tre områden idag: ”Service bus”, åtkomsthantering och arbestflöden.

NET ServicesMed hjälp av ”Service bus” kan utvecklare skapa WCF-baserade tjänster och klienter som sedan kan kopplas upp mot varandra via ”bussen” som då kommer att agera router för anrop. Utvecklaren kommer att Det går även att hantera själva uppkopplingen via ”bussen” för att sedan konfigurera om klienter och tjänster för att i efterföljande anrop kommunicera med direktanrop för att få bättre prestanda. Om tjänsten står bakom en brandvägg som inte tillåter kommunikation över vissa portar så kan fortfarande .NET Services användas för att kommunicera via service-bussen. Med hjälp av en arbetsflödesmotor som baseras på Windows Workflow Foundation kan du skapa deklarativa arbetsflöden som exekverar i molnet. Båda dessa tjänster nyttjar också den tjänst för åtkomstkontroll som gör det möjligt att kommunicera säkert från klient till tjänst med stöd för både autentisering, signering, kryptering och auktorisering mot specifika resurser.

SQL Services

För att säkerställa att dina applikationer också får stöd för lagring av data i molnet så har SQL Services tagits fram. SQL Services är helt baserade på SQL Server men exponerar egentligen inte en relationsdatabas eller en liknande struktur utan baserar sig istället på möjligheten att med hjälp av standardiserade SOAP- eller REST-baserade protokoll skapa så kallade ”authorities”, ”containers” och ”entities”. Med risk för att inte förklara allt helt riktigt så tycker jag ändå det är lättast att tänka på dessa koncept som relationsbaserade termer där ”authority” mappas mot en databas, ”container” mot en tabell och ”entity” mot en rad i en tabell. Det finns visserligen en del skillnader i och med att en ”authority” egentligen beskriver data som har samlats på samma geografiska plats och alltså kommer att grupperas på ett sådant sätt. En ”container” är en samling av ”entiteter” av samma eller olika typer. En ”container” är också den högsta nivån att göra relaterade sökningar på, vilket innebär att vi inte kan söka på information över flera ”containers”. En ”entity” är det minsta objektet som vi lagrar i SQL Services. Schemat för en entitet är egentligen inte relevant för den ovanliggande strukturen men består i stort av egenskaper och dess tillhörande värden. Det kan vara värt att känna till att det går att skapa både homogena och heterogena strukturer i en ”container”. En homogen struktur innebär att bara en typ av entiteter sparas i den ”containern”, vilket enklas då kan betraktas vara en tabell i en relationsdatabas, men utan möjligheten att ”joinas” med andra tabeller. Det är där heterogena ”containers” kan vara att föredra, eftersom du då kan söka efter entiteter av olika typer (orders, produkter, kunder) med en och samma fråga och få ut ett resultat.

SQL Services Som bilden visar så finns det en hel del tjänster i SQL Services bortsett från den rena lagringen av data. För närvarande så är det primärt datalagring som är tillgänligt för att testa, men bilden bör ändå ge en försmak av visionen och det som kommer att släppas kontinuerligt inom den närmaste tiden.

Live Services

Microsoft har sedan länge haft så kallade Live-tjänster exponerade som tjänster för konsumenterna att använda sig av. Du kanske redan känner till Live ID, Live Spaces, Live Photos, Live Contacts m.fl.. Med den senaste annonseringen finns nu också tekniker och ramverk för att synkonisera information mellan dessa tjänster och för att sedan ge möjligheten att exponera informationen för applikationer och andra tjänster, hela tiden baserat på användarens tillåtelse. Det gör att vi exempelvis kan bygga lösningar som synkroniserar filer som vi har på vårt skrivbord på arbetsdatorn med filer som vi har på mobiltelefonen eller andra datorer i hemmet. Vi kan också synkronisera inställningar för specifika applikationer istället för att jobba med filer. Ramverket är mycket flexibelt och ger stora möjligheter till anpassning.

SharePoint Services och Dynamics CRM Services

Som byggstenar för företag och utvecklare som vill bygga dokumenthanteringslösningar och/eller CRM-lösningar kommer också Windows Azure Services att innehålla tjänster och byggstenar för dessa typer av lösningar. Dessvärre så är inte detaljer och publika versioner släppta ännu för oss att titta på eller börja utveckla med så här blir jag tvungen att återkomma senare när mer detaljer har annonserats.

Sammanfattning

Sammanfattningvis så är Windows Azure, enligt min åsikt, den fjärde medlemmen i Windows-familjen och välkomnas naturligtvis varmt av Windows Mobile, Windows Vista och Windows Server och fyller ett hål som tidigare inte har fyllts av Microsofts plattform. Att molnet också innehåller redan färdiga tjänster som kan konsumeras och nyttjas i lösningar gör bara plattformen ännu mer intressant. Det finns fortfarande en del frågetecken kvar att räta ut, som exempelvis hur den ekonomiska modellen ser ut för plattformen och tjänsterna, samt mer detaljer om både tekniken och tjänsterna, men redan nu kan du börja utvärdera och utveckla på Windows Azure och Windows Azure Services.