WPF Composite Client

Under MSDN Live så berättade jag och Robert om att Acropolis inte skulle se dagens ljus i den utformning som vi hade sett testversioner av utan att vi istället skulle ta till oss den feedback och de kommentarer som utvecklare hade gett oss under utvecklingen och testperioden.

Nu har det precis annonserats att Patterns & Practices teamet kommer att skapa en så kallad "WPF Composite Client" vilket kommer att ersätta Acropolis.

Ambitionen är att ha en skarp release innan slutet på 2008 men under tiden så kommer utvecklingen ske i små, korta iterationer och ha stort utrymme för påverkan och inflytande.

Vill du läsa mer och vara med och påverka, läs mer här!