Ytterligare ett taffligt försök till statistik?

Tidigare i veckan utmanandes några av mina eller mina kollegors "taffliga försök" till statistik, och under lanseringen använde jag samma siffror igen, speciellt gällande SQL Servers historik gällande säkerhet.

Jeff Jones har undersökt sanningen bakom statistiken och föga förvånande, förhoppningsvis till våra konkurrenters stora förtret, så visar statistiken genom ett tydligt språk att SQL Server rockar fett!

Jeff Jones Security Blog : SQL Server - Fact Checking Recent Vulnerability History

Slutsummeringen som Jeff gör är också oerhört relevant, det absolut starkaste skälet till våra framgångar inom området säkerhet de senaste åren heter Security Development Lifecycle eller förkortas vanligtvis SDL vilket alltså är något som du och ditt företag kan börja använda redan idag!