Dölja system vyer/anpassade vyer för användarna via teams (LEVEL 100)

NYTT! http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/01/17/cascaded-security-privileges-and-sharing.aspx

I out-of-the-box för CRM 3.0 medföljer det diverse systemvyer som ej kan anpassas. I visa fall är de onödiga för kundens krav och ej önskvärda att de syns i listan av möjliga vyer. Det är även inte möjligt att ta bort system vyer från systemet på ett supporterat sätt.

Så hur får man bort ej önskvärda vyer för slutanvändaren utan att hacka databasen eller förstöra aspx sidorna?

Vyer Out-of-the-box för Kontakter

Vyer efter

Steg 1

Öppna Entiteten tex Kontaketer

-Välj vy'n "No campaigns..."

-Välj Action -> Sharing

Steg 2

-Välj add team. Jag har brukar använda mig av ett "Customization team" som utvecklarna tillhör.

Klart

-Logga in på din outlook klient med ett konto som inte är medlem i Customization Teamet.