SQL Azure: 3x větší kapacita za stejnou cenu a další novinky od prosince 2011

Před dvěma dny jsme vydali a do živého provozu nasadili novou verzi SQL Azure. Novinky, které v ní najdeme se týkají nejen velikosti databáze, ale i zjednodušení správy a snadnějšímu rozšiřování databáze metodou shardingu.

Velikost SQL Azure databází a cenové zvýhodnění

S platností od 12.12. byla posunuta maximální velikost jedné databáze na 150GB se zachováním maximální ceny na 499.95 USD. Jinými slovy řečeno, za databáze nad 50GB nezvyšujeme poplatky a cena zůstává konstantní. Také platí, že jednotková cena u 150GB databáze je o 67% levnější než u kapacit pod 50GB.

Nový management portál

Součástí prosincových novinek je i nový portál pro správu databází. Kromě nového designu v tzv. Metro stylu (začal na Windows Phone 7 a bude novým typem rozhraní ve Windows 8), přibyly nové možnosti z oblastí monitorování databází, podrobného pohledu na schémata, query plány, indexy a klíče, spatial data a v neposlední řadě i výkonností statistiky dotazů.

clip_image002

SQL Azure federace

Federace je klíčovou technologií pro scénáře, kdy požadujeme elastické škálování databáze na principu shardingu. Pro lepší představu, jak federace funguje, doporučuji přečíst tento článek. Pokud bych měl v bodech shrnout, co mi SQL Azure federace přinese, jsou to následující výhody:

  • Neomezená velikost databáze (násobky fyzického limitu 150GB)
  • Elasticita umožňující ekonomičtější provoz. Zde je využito možnosti libovolně přidávat a naopak ubírat databázových nodů.
  • Snadnější vývoj a administraci
  • Podporu multi-tenantních řešení, která bývá často náročná na realizaci. Pomocí SQL Azure federace je snadnější řešení, kde více zákazníků hostuji v jedné aplikaci, realizovat.

Nová CTP verze služby DAC Import/Export

DAC Import/Export service umožňuje jednoduše importovat a exportovat data mezi SQL Azure a Windows Azure Blob Storage. Tato služba v podstatě doplňuje klientský nástroj používaný pro export a import dat z/do klientské databáze ve formátu BACPAC. Architektura současných služeb a nástrojů je následující:

clip_image004

Více informace se dozvíte na portálu CodePlex.

Rozšířená podpora pro uživatelsky řízné collations

SQL Azure byla rozšířena o implementaci systémovou funkci fn_helpcollations(), pomocí které lze v databázi specifikovat jaká collation se bude používat. Cílem tohoto vylepšení je poskytnout větší možnosti při sortování, u kterého jsou brány v úvahu např. velikost znaků nebo jazykové odlišnosti. Více informací najdete na MSDN.