Týden v cloudu, díl XVI.

Za poslední tři týdny se událo v cloudu celá řada zajímavých věcí, ke kterým se záhy dostanu. Nastala ale také změna v mém fungování v Microsoftu. K 30. červnu jsem po šesti letech opustil vývojářskou divizi a pozici poradce pro platformní strategie a přešel do divize serverů, kterou od 1.7. v české pobočce vedu. Pro „Kačiho platformový blog“ to ale naštěstí nic neznamená. Cloud computing, kterému jsem se věnoval po celý poslední rok, zejména Windows Azure, zůstává ve středu mého zájmu. Přibydou však i další témata jako jsou např. virtualizace, management nástroje nebo SQL server a BI. To vše jsou produkty, které leží v portfoliu naší skupiny. Pro vás pravidelné čtenáře, kterých je za posledním měsíc v průměru kolem 1000 na každý článek, to bude, doufám, vítaná změna. V každém případě vždy přivítám vaše názory.

Ale teď k Windows Azure a jeho novinkám, které jsem během posledních týdnů nestačil zveřejňovat.

AppFabric aplikace

Na PDC 2010 jsme ohlásili příchod kompozitních aplikací. V krátkosti jsem o nich psal na blogu již dříve. V tuto chvíli jsme uvolnili první CTP verzi Windows Azure AppFabric SDK, které kompozitní aplikace podporuje. Na začátek musím určitě říci, že jde o první beta verzi, která podle vývojového týmu ještě může projít změnami. V každém případě lze získat představu, kam se bude ubírat další rozvoj PaaS, jejíž je Windows Azure představitelem.

Co to tedy AppFabric aplikace je? Pokud bych se na tuto novinku podíval z velké výšky, musím říci, že AppFabric aplikace téměř redefinují pojem Platform as a Service. Pro standardní aplikace, které máme možnost vytvářet již více než rok, Windows Azure vytváří prostředí (runtime, databáze, řízení identit, integrace, …), o které se nemusíme příliš starat. Správa, patch management, škálování atd. zůstávají na poskytovateli. Samotné aplikace, jako jsou webové aplikace, webové služby nebo workflow žijí svým vlastním životem, které sami nasazujeme do virtuálních strojů, konfigurujeme a integrujeme. U AppFabric aplikací tomu je trochu jinak. Dochází ještě k větší abstrakci, kdy typickou aplikaci logicky skládáme z jednotlivých komponent. Celou vícevrstvou aplikaci lze tak namodelovat a nakonfigurovat pomocí tzv. Kompozičního modelu přímo ve Visual Studiu. Následně je aplikace, sestávající se z celé řady služeb, nasazena do cloudu jako celek.

Součástí toho nového modelu vývoje aplikací je i tzv. AppFabric Container, což je služba, která umožňuje hostovat kód na středních aplikačních vrstvách, kde se povětšinou nachází standardní WCF (webové služby), WF (workflow) aplikace nebo vlastní aplikační kód. To nejdůležitější co služba containerů přináší, je abstrakce od takových věcí jako konfigurace infrastruktury, replikace, failover, správa stavů, loadbancing a mnohé další.

Novinkou, kterou nesmím zapomenout zmínit je i online Manažer aplikací (Application Manager). Pomocí něj lze nejen zobrazit a nastavovat parametry kompozitní aplikace, ale také aplikaci monitorovat a centrálně pracovat s infrastrukturními a aplikačními logy. Což je zejména důležité u distribuovaných nebo load-balancovaných aplikací.

Musím přiznat, že první veřejné představení AppFabric aplikací nechává ještě celou řadu základních otázek nezodpovězeno. Chápejme tedy tuto verzi jako technologický náhled na budoucnost Windows Azure. Proto také neběží jako součást standardní Windows Azure infrastruktury, nýbrž v tzv. AppFabric Lab. To si můžete představit jako testovací cloud verzi AppFabric.

Jak si vyzkoušet AppFabric aplikace?

SQL Azure

V SQL Azure bych si dovolil zmínit malý a důležitý update, který se týká možnosti použít REST API pro zakládání a odstraňování SQL Azure serverů. Tímto lze snadněji provádět automatický provisioning.

SQL Azure jako cloud služba má ve svém SLA definovánu dostupnost a způsob zajištění vysoké dostupnosti (2 další živé repliky). Přesto je však nutné dobře plánovat backup a restore strategii. Ve článku, který najdete na TechNetu, najdete nejen doporučené postupy, ale i důležité informace o tom, jak je služba chráněna prosti hardwarovým výpadkům (automatický back-up s 5 minutovými inkrementy a 14 denním uložením) nebo co se stane v případě zásahu vyšší moc, např. živelných katastrof.

Ceny z datové přenosy dovnitř cloudu zdarma

Od 1. července klesly ceny za datové přenosy dovnitř datových center s konečnou platnosti na nulu. Zpoplatněny tedy zůstávají pouze data ven z datového centra.

Další krátké zprávy

  • Microsoft formálně přispívá do OSS projektu Node.js s jeho migrací do Windows Azure - zdroj
  • Byla vydána CTP verze Windows Azure Plugin for Eclipse with Java pro vývojáře, kteří píšou a nasazují Java aplikace na Windows Azure - zdroj
  • Byla vydána nová verze Windows Azure Traffic Manager CTP, která obsahuje rozšířené možnosti v oblasti monitorování dostupnosti aplikací – zdroj
  • Byla vydána nová verze Windows HPC Server 2008 R2 SP2, která umožňuje snadnější rozšíření on-premises HPC clusteru do Windows Azure – zdroj

Závěrem

Windows Azure byl zvolen nezávislým panelem odborníků jako nejlepší cloud služba v soutěži Cloud Computing World Services Awards a zanechal za sebou všechny ostatní konkurenty, jako Amazon, Rackspace nebo VMWare! J

Ještě, jako vždy, link na předchozí díl.