Vyznejte se v právních dokumentech platformy Windows Azure

 

Ve chvíli, kdy chce kdokoli začít využívat některou ze služeb platformy Windows Azure, dostane se k velkému množství smluv a dokumentů, které upravují práva a povinnosti obou smluvních stran. Z praktického pohledu je určitě preferované, aby vše bylo na jednom místě. Skutečnost je však taková, že smluvní vztah, Service Level Agreement nebo prohlášení o ochraně osobních údajů jsou rozděleny do řady samostatných dokumentů. Abyste je nemuseli složitě všechny hledat, sestavil jsem jejich přehled.

Smluvní vztah

Při uzavírání smluvního vztahu vchází v platnost Smlouva o odběru online služeb.

Právní informace

Používání online služeb je upraveno celou řadou právních informací. Jejich přehled je shrnut zde.

Mezi nejdůležitější dokumenty určitě patří Podmínky použití služeb Microsoft Online Services a Podmínky použití Zákaznického portálu služeb Microsoft Online Services.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Základní informace týkající se ochrany osobních údajů na všech online službách, Windows Azure nevyjímaje, je popsáno v základním Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vám stačí pouze jednoduché shrnutí, i toto je k dispozici. Pro Windows Azure jsou ještě doplněny specifické informace v dokumentu s názvem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů platformy Microsoft Windows Azure.

Dotazy na problematiku privátnosti dat je možné položit buď přes zákaznický portál, nebo pomocí online dotazníkem.

Service Level Agreement

Kvalita komerčně nabízených služeb je garantována pomocí Service Level Agreement (SLA). Ten definuje pro každou nabízenou službu její dostupnost a podmínky za kterých je garantována. Dále pak definuje, jak bude zákazník kompenzován, pokud garantovaná kvalita není dodržena. SLA k jednotlivým službám jsou v češtině ke stažení zde:

Windows Azure Compute SLA

Windows Azure Storage SLA

SQL Azure SLA

Windows Azure AppFabric Service Bus, Access Control and Caching SLAs

Windows Azure Content Distribution Network SLA