SharePoint Designer är nu GRATIS!

Vi har meddelat att SharePoint Designer från och med nu övergår till att bli en produkt som får laddas ner och användas utan kostnad, den är alltså GRATIS från och med idag! Du kan ladda ner den via produktsidan för Microsoft Office SharePoint Designer.

SharePoint Designer används för att på ett enkelt sätt anpassa av SharePoint utan att behöva skriva kod, exempelvis kan man modifera rapporter, arbetsflöden och olika vyer. Målgruppen för SharePoint Designer är IT-proffs som vill kunna göra ändringar i sin miljö utan att behöva skriva kod i Visual Studio och skapa features och WSP-paket.

Detta är såklart bra för många att SharePoint Designer blir mer tillgängligt och det kommer göra det lättare för icke-utvecklare att modifera sina SharePoint siter så att de passar dem bättre. Men det är även värt att påpeka att ändringar av en site layout som görs direkt i SharePoint Designer inte är en kontrollerad IT-process, det jag menar är att du inte kommer kunna dra nytta av ändringarna på andra siter eller i andra miljöer utan att manuellt göra om dem.

Ett sätt att använda SharePoint Designer i ett större projekt är att prototypa och skapa en basdesign med hjälp av SharePoint Designer. Men när man ska göra leverans till andra delar av projektet (systemtest, acceptanstest, produktion) så skapar man mer strukturerade packeteringar.