Utbildningsmaterial kring SharePoint 2010

Om du är utvecklare och vill lära dig mer om SharePoint Server 2010 finns det resurser på https://channel9.msdn.com/learn/courses/SharePoint2010Developer/. De web casts som finns där behandlar de viktigaste områdena i den nya versionen av SharePoint, några exempel är:

  • Förbättringar i gränssnitt
  • Nya programmerings modeller såsom LINQ och Client Object Model
  • Business Connectivity Services för att använda external datakällor
  • PerformancePoint Services
  • Förbättringar i SharePoints sökfunktioner, arvet från FAST…
  • Den nya arkitekturen för delade tjänster i SharePoint, här ingår det som tidigare ingick i Shared Service Provider (SSP) samt flera nyheter såsom en central tjänst för att hantera taxonomier
  • Integration med Visual Studio

Du kan även ladda ner Sharepoint 2010 Beta Developer Training Kit från http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BFD1603B-7550-4B8E-BE85-4215A5069B90&displaylang=en, den ger dig tillgång till ytterligare material som du kan använda när du rampar upp mot SharePoint Server 2010.