SCE Starter Kit obecny

Koledzy z grupy Windows Client uraczyli nas nowym darmowym produktem - SCE Starter Kit. SCE to skrót od Syndicated Client Expieriences i w dużym skrócie pokazuje sposób konstruowania efektownych (bo opartych na WPF) aplikacji prezentujących dane z zewnętrznych źródeł (RSS). Projekt ten jest jednocześnie jednym z pierwszych praktycznych przykładów wykorzystania nowych narzędzi do synchronizacji danych, czyli Sync Framework. Na stronie znaleźć można również kilka przykładowych aplikacji. Polecam przyjrzenie się np. MSDN Readerowi, który zamienia elektroniczną wersję MSDN Magazine na coś hmm... bardziej papierowego: