Den alternative trængselskommission

På årsbasis bliver der brugt ca. 29 millioner timer på trængsel i hovedstadsområdet. Størstedelen af trængslen findes i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen på hverdage, hvor godt 360.000 fuldtidslønmodtagere pendler til arbejde i Hovedstadsregionen. Gør man det op i kroner og ører, koster det samfundet 8,5 milliarder kroner om året.

I morgen, torsdag, kommer Trængselskommissionen så med sine anbefalinger til, hvordan trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet kan løses. Det forventes, at kommissionen vil anbefale, at der investeres omkring 40 milliarder kroner i veje, letbaner, metro og S-baner over de næste ti år. Men faktum er, at bilkøerne og trængslen alligevel vil stige. Derfor mener vi, at der er behov for at arbejde smartere.

Milliardbesparelse at hente på den fleksible arbejdsplads

En dugfrisk rapport fra COWI, der er udarbejdet som et alternativt indspil til debatten om trængsel, viser, at der er milliardgevinster at hente ved at gøre arbejdstiderne mere fleksible og ved at gøre hjemmearbejdspladsen mere udbredt. Størstedelen af de personer, der sidder i bilerne i myldretiden, gør det fordi, deres arbejde ikke giver mulighed for fleksibilitet eller hjemmearbejde.

Et sted at starte er hos de offentligt ansatte. Hver dag pendler 133.000 offentligt ansatte  til hovedstaden, og hvis de har samme (lave) grad af fleksibilitet som den gennemsnitlige lønmodtager, er der tale om, at der p.t. er 47.220 offentligt ansatte, som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra. Hvis alene denne gruppe fik mulighed for at arbejde hjemme og undlod at pendle i myldretiden, ville det spare samfundet for 2,8 milliarder kroner årligt i trængselsomkostninger. Og tænker man de privatansatte med ind scenariet, er potentialet endnu større. 

Moderne, teknologiske løsninger fordrer en fleksibel arbejdskultur

Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort at få flere offentligt og private ansatte til at arbejde hjemme, og det kræver en ændring i arbejdskulturen. Men med moderne, teknologiske løsninger som Office 365, der gør det muligt at arbejde hvor som helst når som helst, deltage i virtuelle møder og fastholde et højt og nødvendigt sikkerhedsniveau, har vi et rigtig godt udgangspunkt for at skabe milliardbesparelser.

En fleksibel arbejdskultur kan dyrkes på mange måder – lad mig give et eksempel fra vores egen virksomhed. Hos Microsoft Danmark har vi tilrettelagt vores arbejde sådan, at interne møder primært finder sted på to af ugens dage. Dermed kan medarbejderne i højere grad selv styre, hvor og hvornår der arbejdes - og det er i øvrigt også helt naturligt, at man som medarbejder deltager i møder via computeren frem for at møde op personligt. For en lang række viden- og kontorarbejdspladser er der tilsvarende et kæmpe potentiale, der kan realiseres.

Men forudsætningen for, at et sådan potentiale kan indfris, er naturligvis, at medarbejderne har de nødvendige it-ressourcer, og at organisationen er optimeret i forhold til at udnytte fleksibiliteten. Og der er omkostninger forbundet med at omstille organisationen til en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Men de omkostninger nærmer sig ikke det niveau, som investeringer i traditionel infrastruktur kræver. Det vil koste 400 millioner kroner om året i etablering og drift, hvis den offentlige arbejdsstyrke skal kunne arbejde mere fleksibelt. Det svarer næsten til det, det koster i engangsbeløb at udvide Helsingørmotorvejen fra 2 til 3 spor over en firekilometers strækning.

I stedet for at investere i dyr transportinfrastruktur for at reducere trængslen, bør virksomheder og den offentlige sektor investere i teknologi, der gør det muligt at arbejde hjemmefra og have fleksible mødetider. Investeringer, der bidrager til at reducere myldretidstrafikken og trængslen på indfaldsvejene i hovedstadsområdet.

Dertil kommer en række, ikke helt uvæsentlige, sidegevinster. Her tænker jeg f.eks. på bedre forudsætninger for at balancere arbejdslivet med privatlivet – alt andet lige giver det mere ro på hjemmefronten, hvis man ikke hver dag er nødsaget til at ile hjem fra arbejde i rette tid til at hente børnene i daginstitutionen. Endelig skal vi heller ikke glemme de miljømæssige gevinster – og så vender vi jo faktisk tilbage til én af de essentielle pointer i trængselsdebatten.

Læs mere om COWIs rapport her.

Vh. Aaren Ekelund, divisionschef for Office (aaren.ekelund@microsoft.com)

Den alternative trængselskommission_White Paper.pdf