Fremtidens vækst findes i big data, mobilitet, enterprise social og cloud

Da Steve Ballmer i juli gik på scenen på Microsofts årlige partnerkonference, WPC, var de vigtigste budskaber ikke til at tage fejl af: Microsoft er i fuld gang med transformationen fra at være en softwarevirksomhed til at levere devices og services. Og vi vil have partnerne og kunderne med på rejsen. Derudover blev fire tendenser fremhævet, som vigtige for vores kunder og partnere i løbet af det næste år: big data, mobilitet, enterprise social og cloud.

Big data fører til bedre beslutninger

Big data er af Gartner og IDC vurderet som en af tidens megatrends. I Microsoft er big data næste skridt på rejsen efter business intelligence. Det er vores mål at give virksomheder de rette værktøjer til nemt at kunne analysere, strukturere og opnå indsigt i store mængder af informationer – både fra virksomhedens egne datasæt og via intelligent søgning fra eksterne kilder. Data bliver således et konkurrenceparameter, der hjælper virksomheder til at træffe bedre beslutninger. Da datagrundlaget nu kan fremvise data både frem og tilbage i tiden og vise konklusionerne på en overskuelig måde, får virksomhederne større transparens over mål og resultater. De kan dermed bedre planlægge og geare deres forretning til vækst samt reagere hurtigere på forandringer i deres omverden.

Mobilitet frigør medarbejderne fra kontoret

Over 3,6 millioner nye mobile enheder og tablets bliver aktiveret hver dag – det er mere end fem gange så mange som antallet af børn, der fødes hver dag. Der er ingen tvivl om, at mobilitet er kommet for at blive, og verden bliver fortsat mere og mere mobil i takt med bedre internetdækning, nye smartphones, tablets og pc’er. Mobilitet er derfor en central del af Microsofts strategi fremadrettet, og det er vores mission at hjælpe danske virksomheder med at udnytte fordelene ved øget mobilitet. På den rejse er Windows 8.1, Office, forretningsapplikationer og nye devices nøglen til at høste gevinsterne.

Sociale værktøjer øger produktiviteten

En Microsoft-undersøgelse viser, at 49 pct. af medarbejdere i SMV’er og 45 pct. i større virksomheder mener, at brugen af sociale værktøjer på arbejdspladsen øger produktiviteten. Og 39 pct. af medarbejdere i SMV’er og 36 pct. i større virksomheder siger, at de kan udføre deres arbejde bedre med sociale samarbejdsværktøjer på arbejdspladsen.

Undersøgelsen viser også, at medarbejdere ønsker sociale samarbejdsværktøjer og faktisk er villige til at betale af egen lomme. I Microsoft bliver udbredelsen af sociale værktøjer som Yammer, Lync og SharePoint centrale for at realisere visionen om fremtidens arbejdsplads, hvor medarbejderne kan arbejde både fleksibelt og produktivt. Vi vil ligeledes opleve, at social forretningssoftware bliver integreret i de eksisterende kontor- og forretningsapplikationer, vi kender i dag.

Cloud giver partnere større fortjeneste og kunderne mere fleksible løsninger

En Microsoft-sponsoreret IDC-undersøgelse viser, at de Microsoft-partnere, som satser på skyen, opnår større indtjening og får nye kunder næsten dobbelt så hurtigt som de partnere, der ikke satser på skyen. Undersøgelsen viser også, at skyen er umulig at komme udenom i fremtiden:

  • Virksomheder forventer at bruge 547 milliarder kr. på IT-tjenester i en offentlig sky i 2016
  • Den offentlige sky vil dermed opleve fem gange så høj vækstrate som it generelt
  • To tredjedel af kunderne forventer at have én cloud-leverandør, der dækker alle behov

Uanset om virksomhederne vælger den offentlige sky, den private sky eller en hybrid sky, som er en kombination af skyen og on-premise, vil Microsoft være med på kundernes rejse mod deres optimale it-løsning. 

For et kort overblik over cloud-undersøgelsens resultater, se denne IDC infografik (PDF). Mere information omkring WPC og Microsofts strategi findes her.

Vh. Erik Kaae, Direktør for mindre og mellemstore virksomheder og partnere, erik.kaae@microsoft.com