Microsoft bliver CO2 Neutral

Fra og med regnskabsåret 2013, der starter 1. juli 2012, vil Microsoft forpligte sig til at være CO2 neutral. Med forpligtelsen ønsker Microsoft at gå videre end blot sætte et mål om bæredygtighed. Microsoft vil nemlig også implementere en regnskabsmodel, hvor organisationen bliver holdt økonomisk ansvarlig for dens udledninger.

 I Microsoft vil vi pålægge alle divisioner en intern CO2-afgift, som gør de enkelte forretningsenheder ansvarlige for omkostningerne ved deres CO2-udledninger. Afgiften gælder data centre, softwareudvikling, kontorer og bygninger såvel som forretningsrejser mv. 

 ”I Microsoft er vi meget opmærksomme på klimaforandringerne og det ansvar, som påhviler samfundet som helhed, herunder også virksomheder som vores. Microsofts strategi for bæredygtighed er at sætte klare mål for at reducere energiforbruget. Det gør vi ved at reducere vores egen energiforbrug, investere i vedvarende energi og ved at gøre de enkelte divisioner ansvarlige gennem en intern afgift på CO2,” siger Anders Thomsen, direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark.

 Læs mere på den globale blog eller i dette whitepaper.

 VH Anders Thomsen: athomsen@microsoft.com.