Microsoft løfter OS i Skyen med nye styringsredskaber

Microsoft frigiver nu Service Pack 1 (SP1) til System Center 2012. Opdateringen relaterer sig til System Center-managementværktøjerne til Windows 8 samt Windows Server 2012 for både private og hybride skyer.

De nye styringsredskaber hjælper med at administrere hybride cloud-tjenester med større smidighed og omkostningseffektivitet. Udover SP1 til System Center 2012 frigiver Microsoft også en ny og forbedret udgave af Windows Intune samt Windows Azure-tjenester til Windows Server.

I jagten på at styre omkostningerne, strømline driften og forbedre den organisatoriske fleksibilitet har mange danske virksomheder virtualiseret deres serverplatform. Men til trods herfor er det vores erfaring, at it-afdelingen fortsat anvender uhensigtsmæssigt meget tid på at vedligeholde og dokumentere tilstanden i servermiljøet. Med en kerne af Windows Server og Windows Azure får OS i skyen en ensartet platform på tværs af kundernes datacentre og Microsoft public cloud,” siger Claus Petersen, produktchef for server og private cloud i Microsoft Danmark.

Med System Center 2012 kan virksomheden optimere forretningen via it-driften – uanset om virksomhedens it-miljø er baseret på Microsoft-, VMware-, Citrix- eller BMC-løsning. Med de nye styringsværktøjer i SP1 kan en række processer automatiseres. Et eksempel er måden, hvordpå brugere flyttes fra et virtuelt miljø til et andet, eller når underliggende servere skal opgraderes. Med System Center 2012 kan it-afdelingen desuden bygge private clouds ud fra den infrastruktur, de er bekendt med, eller som de allerede ejer – herunder andre leverandørers platforme og virtualiseringsteknologier. 

Virtualisering og serverkonsolidering er begge vigtige elementer i cloud. Det er afgørende, at it-driften har de rigtige styringsredskaber. Målet er, at mange af de tidskrævende opgaver effektiviseres og automatiseres, så it-afdelingen får flere ressourcer til at levere en højere kvalitet af it-ydelser og i større grad medvirke til at udvikle selve forretningen og innovationskraften, idet styringsredskaberne omfavner både den hybride cloud og den stigende tendens inden for forbrugerrettet it,” siger Claus Petersen, produktchef for server og private cloud i Microsoft Danmark.

Blandt nyhederne i opdateringen kan fremhæves: 

  • Den nye Windows Intune, som integreres med System Center 2012 SP1 for at give enterprise-kunder en samlet løsning for administration af pc’er og øvrige mobile enheder på tværs af leverandører.
  • Windows Azure-værktøjer til Windows Server, der giver udbydere af hosting-løsninger mulighed for at tilbyde high scale websites og hosting af virtuelle maskiner. 
  • Prøveversion af System Center Global Service Monitor, som er en Windows-Azure baseret service til monitoring af organisationens applikationer. Den endelige udgave frigives i marts 2013.F

For mere information om System Center 2012 se: http://www.microsoft.com/systemcenter, og information om Windows Intune findes her: http://www.microsoft.com/intune.

Vh. Claus Petersen, Produktchef for server og private cloud, cpeters@microsoft.com / 51 57 83 53.