Office og Windows på maori

For et par dage siden (21. feb.) var det International Modersmålsdag - en dag, hvor UNESCO satte fokus på verdens mange sprog og kulturelle mangfoldighed. Der tales mere end 6000 sprog i verden. Halvdelen af dem er i fare for at gå tabt i løbet af dette århundrede.  

For en del år siden besøgte en medarbejder fra Microsoft et regeringskontor i Vietnam. Her bemærkede hun, at de ansatte havde sat små Post-it-sedler hele vejen rundt om computerskærmene. Noterne var ikke de typiske til daglige gøremål som ind fx indkøbslisten, men engelsk-til-vietnamesisk oversættelser af Microsoft Windows og Microsoft Office - hvad betød "gem" "print" og så videre.

Det gik dengang op for os, at brugeroplevelsen er meget afhængig af sproget. Er man ikke sprogligt fortrolig med sin software, bliver det fjernt, og man kan ikke udnytte sit fulde potentiale. Derfor har vi udviklet et lokalt sprogprogram, der skal sikre, at vi hele tiden har fokus på de lokale sprog. Det betyder, at man i dag kan få Windows og Office på mere end 96 forskellige sprog - og at man på regeringskontoret i Vietnam i dag kan undgå de mange Post-it-oversættelser rundt om computerskærmen.

Gode ting kommer i små pakker

Der er stadig lang vej til de 6000 sprog, der findes i verden, men i forbindelse med den Internationale Modersmålsdag, der arrangeres af FN kulturorganisation UNESCO, har vi udviklet yderligere såkaldte LIPS (Language Interface Packs), der er små gratis lokale sprogpakker, der installeres på fx en engelsk version af Windows eller Office.  Den lokale sprogpakke giver lokal sprogoplevelse, hvor brugergrænsefladen, kommandoer, dialogbokse er på brugeres modersmål.  Godt 1,7 milliarder menneskers sprog er i dag dækket ind af vores lokale sprogpakker - det er mange, men vi ønsker, at det skal blive endnu flere.

 

Se billedet større her.

 Det handler altså ikke bare om at skabe god teknologi. Det handler om at hjælpe mennesker til at være mest muligt produktive med den bedt mulige teknologi - hér er sprog en afgørende faktor.

Sprog er kultur og kultur er sprog

Mange mindre sprog kæmper for at overleve. I New Zealand er 15 procent af befolkningen maorier, men kun omkring en fjerdedel af maori-folket taler deres modersmål. Med brug af LIPS kan børn i New Zealand nu få Windows og Office på deres eget maori - og det er afgørende for at bevare sproget. Ifølge Te Taka Keegan, lektor ved University of Waikato i Hamilton, New Zealander, er det vigtigt, at sproget bruges, hvor man er - og det er ofte ved computeren.

"For at et sprog kan overleve, skal det bruges i hverdagen og ikke kun i et klasseværelse eller små hyggelige sproglommer. Det skal kunne bruges på computeren - kan man ikke få sproget her, vil man hurtigt bruge for eksempel engelsk, og det vil dødsdømme et sprog som maori". Sprog og kultur går hånd og hånd. De er indbyrdes forbundne.  Når et sprog svinder, er udryddelsen af kulturen ikke langt bagefter. Når man lærer et sprog forstår man kulturen, og når man lærer en kultur, begynder man at forstå sproget. Vores opgave i Microsoft er derfor hele tiden at forbinde teknologien med sproget og på den måde være med til at støtte verdens kulturelle mangfoldighed.

 

VH Martin Rossen, kommunikationsdirektør - marossen@microsoft.com.