Internationella Dataskyddsdagen idag - Magnus och Martina pratar Privacy

Med anledning av den internationella dataskyddsdagen (Data Privacy Day) idag delar Microsoft Sveriges experter Martina Masuch och Magnus Lindkvist med sig av sina tankar kring att skydda sina personuppgifter på nätet.  

Martina Masuch, dataskyddschef på Microsoft Sverige, ser dataskyddsdagen som ett bra tillfälle att lyfta frågan om vilka rättigheter man har som konsument, och som människa, när det gäller dataskydd (privacy). 

"Ett typiskt privacy-brott är identitetsstöld, ett problem som bara växer och växer i och med att personliga uppgifter om andra människor blir allt mer lättillgängliga på nätet." säger Martina. "Jag rekommenderar att man funderar lite på det här och kanske tittar på videon Vad säger din online profil om dig? för att få bättre förståelse för vad det handlar om."

"På Microsoft är vi extremt måna om våra kunders privacy, det genomsyrar allt vi gör. Det är tyvärr inget man kan ta för givet, utan det finns fortfarande många företag idag som inte respekterar och följer personuppgiftslagen, och som tvärtom har som affärsidé att sälja information om sina kunder." säger Martina.

Magnus Lindkvist, säkerhetschef på Microsoft Sverige, har märkt att begreppen privacy och säkerhet ofta blandas ihop.

"Privacy är rättigheten att vara anonym och ha koll på sin data. Det är mer en policy-fråga än en teknikfråga, och handlar snarare om hur personuppgifter hanteras än om hur säker tekniken är." säger Magnus. "Däremot går säkerhet och privacy hand i hand, eftersom säkerhet kan hjälpa till att skydda privacy.

Magnus och Martina har tagit fram fem grundläggande frågor att ställa till sig själv för att börja reflektera över hur du skyddar dina personuppgifter:

1.       Har du någon koll på vart dina personuppgifter finns och vad de kan användas till? Bryr du dig? Det här är olika viktigt för olika personer, bestäm dig för vart gränsen går för dig.
2.       När uppdaterade du dina privacyinställningar på nätet senast? Var försiktig med hur du delar med dig av personlig information, som t ex vad du och andra taggar dig i på Facebook.
3.      Om du upptäcker att ett företag inte följer personuppgiftslagen, vill du då verkligen vara en del av deras affär? Det är upp till konsumenten att ifrågasätta. Tänk på att du som kund alltid har rätt att begära ut vilka uppgifter ett företag har sparat om dig.
4.      När du blir ombedd att dela med dig av din epost, hemadress, dina barns ålder och ibland till och med ditt personnummer, ifrågasätter du då vad informationen kommer att användas till?
5.      Försäkrar du dig om att de sajter du loggar in på har en privacy note? Titta till exempel efter en länk där det står något i stil med "så behandlar vi dina personuppgifter".  

Dataskyddsdagen anordnas sedan sju år tillbaka den 28 januari för att uppmärksamma rätten till skydd för personuppgifter och personlig integritet. Bakom initiativet står Europarådet. Microsoft är en av huvudsponsorerna för femte året i rad.