Exchange 2007 SP1 veroorzaakt problemen met Calendar items icm Blackberry

Blackberry Enterprise Server 4.1 MR4 geeft problemen met calendar items in combinatie met Exchange 2007 SP1.
Wanneer een meeting request ontvangen wordt op de Blackberry, flagt het device deze als 'Tentatively Accepted'.

In Outlook zie je het volgende op het meeting request bij de uitgenodigde met een Blackberry:Tentatively accepted

 Degene die de meeting georganiseerd heeft, heeft echter geen response gekregen:
Tracking info tentative probleem

Dit probleem treedt op ongeacht welke handheld je hebt. Het probleem is bekend bij RIM, echter het response is minder leuk:

"Thank you for contacting BlackBerry Customer Support.

The issue you have found has been identified by the BlackBerry Development Team and has been flagged to be addressed. The SDR relating to this is SDR144817 and all I can advise is you check the next release of the BlackBerry Enterprise Software if this has been fixed and included it will be in the release notes"