Rollup 5 issues Exchange 2007

Update rollup 5 brengt een aantal bugfixes met zich mee, maar kan ook flink problemen veroorzaken op een Exchange server. Het installeren duurt op sommige systemen uren doordat de rollup tijdens installatie verbinding probeert te maken met het internet. Wanneer servers dus achter een firewall staan treed er een timeout in werking voor ELKE assembly in het installatie package. Dit duurt dus soms uren. Wil je dus snel installeren, sta dan tijdelijk internet toegang toe.
More...
Een ander probleem is dat na het installeren van rollup 5 op sommige systemen de services niet willen starten.
Dit wordt veroorzaakt doordat standaard "Publisher Verification" aanstaat voor de assemblies van de Exchange services (staat standaard aan, als een assembly gesigned is). Dit houdt in dat de .NET CLR bij het laden van een assembly checkt of de assembly wel gesigned is met een gelding MS certificaat. De Exchange server probeert dan verbinding te maken met clr.microsoft.com:80. Wanneer je Exchange server dus geen internet toegang heeft, starten de services niet.
Je kan dit echter voorkomen. Dit doe je door de config bestanden van de executables (executable.exe.config) gekoppeld aan de services aan te passen als uitgelegd wordt in deze website. Voor de meeste services bestaat deze configfile al in de %installdir%/bin directory van Exchange. Je hebt echter wel een CLR nodig die dit ondersteunt.

Een andere workarround is de timeout van de services te vergroten zoals besproken in dit KBartikel of internet toegang toestaan voor je Exchange services.

Een laatste workarround is om een proxyserver op te geven.
Bijvoorbeeld: proxycfg.exe -p "proxy.fqdn.com:8080" ";*.intern.domein.com"
Deze proxyserver hoeft geen eens toegang toe te staan. Het probleem schuilt in het feit dat er een SYN packet met een TTL van 121 naar clr.microsoft.com verstuurt wordt. De proxyserver zal de verbinding niet toestaan en verhindert daarbij dat je moet wachten tot de TTL op het SYN packet verstrijkt.

Naast deze workarrounds is er nog 1 structurele oplossing..... Uninstall Rollup5 en install Rollup 4 ;)