Konkurs za Microsoft Student Partnere za narednu skolsku godinu

Microsoft Student Partners program je globalna inicijativa Microsoft-a za rad sa studentima. Kroz ovaj program prepoznaju se primarno studenti koji se bave tehnologijom, ali za članstvo u programu se mogu prijaviti i studenti koji se ne bave tehnologijom. MSP program je jedinstvena prilika da razvijete vještine koje će vam pomoći da uspijete u vašoj budućoj karijeri, da pomognete kolegama da nauče sadašnje i buduće tehnologije, te da se povežete sa drugim studentima koji dijele ista interesovanja kao i vi. Ovaj program je jedan od načina da se ohrabre studenti koji su zainteresovani za uspostavljanje bliskije veze sa Microsoft-om, kao i za one koji su zainteresovani za tehnologiju, da dalje razvijaju svoje vještine.

U periodu od 17.6.2011 do 1.7.2011. godine svi studenti koji su zainteresovani da postanu Microsoft Student Partneri mogu da se prijave na konkurs za nove MSP-ove u Bosni i Hercegovini. Prijaviti se mogu svi studenti svih fakulteta u BiH koji smatraju da zadovoljavaju uslove ovog konkursa, a najvažniji uslovi su da vole nove tehnologije i da vole da nesebično dijele svoje znanje sa drugim kolegama studentima. Informacije o MSP programu u Bosni i Hercegovini, uslovima za prijavu, te formular za prijavu mogu se preuzeti sa stranice https://www.microsoftstudentpartners.com/Pages/MemberBenefit.aspx?CountryID=150 .

Sve detaljnije informacije o MSP programu svi zainteresovani mogu dobiti slanjem e-maila na adresu bihdpe@microsoft.com.