Microsoft Test Manager kursus - 2 dage

Microsoft Test Manager kursus

I samarbejde med Alterate A/S afholder vi for første gang i Danmark et Test Manager kursus.

Testerens rolle er altafgørende for afdækning af risici i projekter og er med sine erfaringer, metoder og særlige egenskaber en vigtig brik i spillet om kortlægning, rapportering og opfølgning på produktets kvalitet og anvendelighed.

Ofte foregår testaktiviteterne i en kritisk fase under stramme tidsrammer og stor bevågenhed fra ledelsens side. For at holde en høj produktivitet gennem hele processen er det derfor nødvendigt med et værktøj som Microsoft Test Manager der støtter test arbejdet gennem hele projektet med redskaber til udarbejdelse, gennemførelse, opsamling og rapportering af testgennemløb og resultater.

Formålet med dette kursus at deltageren med Microsoft Test Manager som redskab opnår maksimal værdi af deres indsats som tester eller test manager.
Kurset løber over to dage hvor deltagerne gennem præsentation og praktiske øvelser vil lære at betjene og arbejde med Microsoft Test Manager. Deltagerne vil samarbejde i teams og bruge en fælles instans af Team Foundation Server 2010 som fælles platform. Kurset er meget hands-on orienteret og opbygget omkring en konkret case.

Dit Udbytte
Deltagerne vil tilegne sig kendskab til værktøjet ud fra forståelsen af en struktureret testproces og lære om egen brug af værktøjet og dets redskaber til kommunikation med projektets øvrige interessenter.

Se alle moduler på http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd796175

Praktiske informationer

Kursets varighed er 2 dage.

Det koster 5.900 kroner ekskl. moms at deltage.

Tilmelding: chapu@microsoft.com eller oh@alterate.dk
NB. Man er ikke tilmeldt, førend kursus gebyret er betalt. Fakturering foregår via Alterate A/S.

Max kapacitet er 16 personer og vi arbejdet efter princippet ’først til mølle’.

Næste kursus: 6-7. juni hos Microsoft Development Center i Vedbæk