Seminar: Application Lifecycle Management

Hos Microsoft i Lyngby den 26. november kl. 9.00 - 11.30

Kom og se et 3 ugers produktudviklingssprint afviklet på 2½ time. Vi viser, hvordan vores egne udviklingsteams samarbejder om udvikling af softwareprodukter i et komprimeret scenarie taget fra vores egen virkelighed.

Udvikling af softwareapplikationer er en cirkulær proces (livscyklus), der kan være uhyre vanskelig at styre, hvis det ikke gribes metodisk an. En forudsætning er klart definerede roller, opgaver og ansvarsområder blandt de personer, som udviklingsteamet er sammensat af.

Der findes forskellige værktøjer og metodikker til at understøtte udviklingsprocessen, som med fordel kan anvendes. Men det kræver viden og erfaring at være i stand til at drive succesfulde projekter og udvikle gode produkter, der lever op til kvalitetskravene.

ProActive udvikler applikationer baseret på Microsoft teknologier, og vi anvender de nyeste Microsoft værktøjer (Visual Studio 2015, Visual Studio Online, PowerShell, Azure, Office 365 mm.) til at udvikle dem. Som metodik anvender vi et Scrum rammeværk, hvis processer er integreret i værktøjerne.

Vi vil gerne vise dig, hvordan vi gør, når vi udvikler applikationer, og hvordan vi løbende videreudvikler og håndterer applikationernes livscyklus.

Vi præsenterer dig for et helt konkret udviklingsscenarie ved at gennemføre et 3 ugers sprint med involvering af alle de forskellige roller i vores IntraActive udviklingsteam. Se Product Owner, Scrum Master, udvikler, tester, build master, IT Pro mf. i aktion og deres individuelle af værktøjerne, og hvorledes de samarbejder i henhold til den anvendte metodik.

Se blandt andet:

  • Sprint planlægning ved hjælp via Visual Studio Online
  • Udvikling og automatiseret test i Visual Studio
  • Automatiseret Build og Deployment med Visual Studio Online, Azure og Office 365
  • Test planlægning og eksekvering med Visual Studio Online
  • Release management ved hjælp af Build Server og NuGet pakker
  • Monitorering af applikationen med Application Insight

Tilmeld dig nu!