TechTalk den 26. maj om Visual Studio 2010 nye debugging features

Et kig på nogle af de nye debugging muligheder med Visual Studio 2010. IntelliTrace (Historical debugging), VS Debugger (views, eks. Parallel stacks), Dump debugging etc. Flere eller færre af disse features vil blive berørt i mere eller mindre grad.

Taleren er Jørn Floor Andersen, Partner i Commentor - www.commentor.dk . Har lavet udvikling og debugging på Windows platformene siden 1988 (Windows 2). E-mail: jorn@commentor.dk

Tilmeld dig her