Μπορώ να κάνω boot από VHD?

Εάν στο VHD έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό Windows 7 ή το Windows 2008 R2 η απάντηση είναι ΝΑΙ!!!!

Πως γίνεται αυτό, απλά σε ένα command prompt με elevated privileges τρέξτε τις ακόλουθες εντολές: (έστω ότι από ένα μηχάνημα με Windows 7 θέλουμε να κάνουμε boot και από ένα VHD που έχει εγκατεστημένα τα Windows Server 2008 R2).

bcdedit /copy {current} /d "Win2K8R2"

bcdedit /set <guid> osdevice vhd=[C:]\Win2K8R2.vhd

όπου <guid> το GUID που έχει το entry  Win2K8R2 (μπορείτε να το δείτε δίνοντας την εντολή bcdedit).

Στην παραπάνω εντολή το path του osdevice πρέπει να το δώσετε με το notation όπως ακριβώς φαίνεται (το όνομα του volume μέσα σε “[]”).