Εγκατάσταση TFS 2008 με SQL 2008

Το Installation Guide του TFS 2008 είναι σαφές: ο TFS 2008 εγκαθίσταται σε SQL 2005 SP2, όχι σε SQL 2008. Έτσι σε πολλά blog posts είδα να αναφέρουν ότι πρέπει να “ενσωματώσεις” το TFS 2008 SP1 στο setup του TFS 2008 (γνωστό ως service pack slipsteam) προκειμένου να εγκατασταθεί ο TFS σε SQL 2008.

Αυτό είναι όμως το ένα από τα δύο βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει είναι να αλλάξει το Hcpackage.xml αρχείο στο παραγόμενο slipstreamed setup folder όπως αναφέρεται εδώ.