Jak utworzyć folder o nazwie zależnej od daty poniedziałku i piątku w przyszłym tygodniu?