Windows 10 - włączenie .NET 3.5 na działającym komputerze

Praca z serwerem Configuration Manager to nie tylko instalacja aplikacji, systemów operacyjnych czy też aktualizacji. To również zmiana konfiguracji komputera, np. włączenie DotNet 3.5. Zadanie to można wykonać na wiele różnych sposobów. Poniżej opisałem jak to zrobić przy pomocy funkcji Aplikacji serwera Configuration Manager.

Plik instalacyjny jest na płycie instalacyjnej Windows 10, w katalogu sources\sxs.

technetblog-0029

Trzeba go przegrać do udziału sieciowego.

technetblog-0030

Kiedy mamy już plik, możemy przystąpić do tworzenia aplikacji na serwerze Configuration Manager.

technetblog-0032

Standardowo Aplikacje tworzymy na podstawie np. plików msi. Używając pliku z rozszerzeniem .cab nie ma możliwości automatycznego utworzenia aplikacji i dlatego należy wybrać opcję Manually specify the application information.

technetblog-0033

Następnie wpisujemy podstawowe dane naszej aplikacji. W celu utworzenia aplikacji musimy wypełnić pole Name,  reszta jest nieobowiązkowa.

technetblog-0034

Kolejny krok to edycja danych aplikacji, które będą wyświetlane w Application Catalog.

technetblog-0035

Każda aplikacja tworzona w Configuration Manager musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden typ instalacji. Typy instalacji definiujemy w oknie Deployment Types.

technetblog-0036

W celu dodania typu wdrożenia do aplikacji wykorzystamy gotowy kreator.

technetblog-0038

Wybieramy opcję Manually specify the deployment type information oraz typ instalacji Installer.

technetblog-0039

Wpisujemy nazwę dla tego typu wdrożenia.

technetblog-0040

Edytujemy udział sieciowy, w którym znajduje się plik instalacyjny oraz dwa programy.  Wpisujemy dwa polecenia:

  • instalujące DotNet 3.5: DISM  /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:.\
  • deinstalacyjne: DISM /Online /Disable-Feature /FeatureName:NetFx3

technetblog-0041

Nie można na serwerze Configuration Manager stworzyć aplikacji, bez konfiguracji metod wykrywania aplikacji na komputerze. Klient serwera ConfigMgr zawsze sprawdza przed wykonaniem instalacji, czy dana aplikacja jest już zainstalowana na komputerze. Jeśli wykryje, że jest, nic dalej się nie dzieje. W tym wypadku najprościej jest stworzyć wykrywanie w oparciu o wpisy w rejestrze.

technetblog-0042

Po konfiguracji wykrywania przechodzimy dalej.

technetblog-0043

Instalujemy komponent systemu operacyjnego, dlatego należy ustawić Install for system oraz Whether or not a user is logged on.

technetblog-0044

Jeśli przed rozpoczęciem instalacji mają być sprawdzone dodatkowe warunki, ustawiamy je w zakładce Requirements.

technetblog-0045

Po edycji dodatkowych warunków jakie mają byc sprawdzone przed instalacją kreator tworzenia typu wdrożenia kończy swoje działanie.

technetblog-0047

Po dodaniu do aplikacji typu wdrożenia kończymy tworzenie aplikacji.

technetblog-0048

Teraz najważniejsze. Musimy sprawdzić czy wszystko działa tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Przydzielamy aplikacje do odpowiedniej kolekcji komputerów.

technetblog-0051

Uruchamiamy aplikację na komputerze z Windows 10 i niecierpliwie czekamy na wynik.

technetblog-0052

Instalacja trwa dłuższą chwilę. Okazuje się, że wszystko poszło zgodnie z naszym planem.

technetblog-0053

Na wszelki wypadek sprawdzamy w Control Panel, czy widać zainstalowany komponent .Net Framework 3.5 (includes .Net 2.0 and 3.0) technetblog-0054

--
Jacek Doktór